OSPOSOBLJAVANJE VATROGASNIH KADROVA

Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova uređeno je Pravilnikom o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova („Narodne novine“ br. 61/94). Vatrogasna zajednica Grada Ivanić-Grada vrši redovno osposobljavanje svojih članova u suradnji sa VZZŽ Zagrebačkom i HVZ-om. U cilju što kvalitetnijeg praćenja propisa i osposobljavanja kadrova, pri Zapovjedništvu VZG-a oformljena je Komisija za osposobljavanje i usavršavanje kojeg čine Perica Perković – predsjednik te Mario Jelent i Jasminko Kranjčec – članovi komisije.

Izvadak iz Pravilnika – uvjeti za osposobljavanje kadrova

Priznavanje zvanja. Osobama koje su stekle drugo obrazovanje sa sadržajima iz vatrogastva i zaštite od požara priznaje se zvanje:

  1. Vatrogasnom tehničaru s najmanje jednom godinom staža u DVD-u priznaje se zvanje vatrogasnog časnika
  2. Inženjeru struke u smjeru zaštite od požara s najmanje dvije godine iskustva u DVD-u priznaje se zvanje višeg vatrogasnog časnika.

Osposobljavanja – specijalnosti