DISLOKACIJA:

S obzirom da se najveći požari otvorenog prostora u našoj državi, događaju se na prostorima otoka i priobalja, Vatrogasna zajednica Grada Ivanić-Grada uključuje se u program dislokacije u suradnji sa VZZŽ i HVZ.

Sukladno ranijoj Odluci, naša Zajednica sudjeluje u redovnoj dislokaciji na Otoku Visu i svaka smjena traje po 15 dana.

Po potrebi, odlukom Glavnog vatrogasnog zapovjednika i Zapovjednika VZZŽ, naši članovi upućuju se i na izvanredne dislokacije.

 

RAJONSKE VJEŽBE:

VZG Ivanić-Grad podijeljena je u 3 požarna rajona i sukladno Zapovjedi Zapovjednika VZG Ivanić-Grad u cilju provjere opreme i spremnosti vatrogasaca organiziraju se Rajonske vježbe. Riječ je o taktičko-pokaznim vježbama operativnih vatrogasaca koje na svom terenu pripremaju Rajonski zapovjednici. Vježbe se održavaju svake godine u sklopu obilježavanja mjeseca svibnja – mjeseca zaštite od požara, a nakon održanih vježbi Zapovjednik VZG Ivanić-Grad zajedno sa Zapovjednicima Požarnih rajona vrše analizu izvedenih vježbi.