–          Požarni rajon Posavina – zapovjednik Bojan Kelšin

o   DVD Dubrovčak lijevi

o   DVD Posavski Bregi

o   DVD Breška Greda

o   DVD Trebovec

o   DVD Topolje

–          Požarni rajon Ivanić – zapovjednik Kristijan Kauzlarić

o   DVD Donji Šarampov

o   DVD Poljana

o   DVD Ivanić-Grad

o   DVD Jalševec

o   DVD Opatinec-Tarno

–          Požarni rajon Graberje – zapovjednik Matija Vajda

o   DVD Deanovec

o   DVD Šumećani

–          Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada – zapovjednik Dario
Kezerić